TÜRKİYE

Işıklı küpler

Bir yeraltı otoparkı, 400 metre yapışkan LED film ve Bosch Quigo. Sanatçılar bir hafta içinde üç boyutlu küp illüzyonları yaratmayı başardı. Bakan kişinin perspektifine göre zeminde, sütunlarda ve duvarlarda dans eden, ışıklı küpler görünüyor.

Neo-Kübizm

Neo-Kübizm

Quigo, yaprakları ve çöpleri modern sanata dönüştürüyor

Teaser link icon
Neo-Kübizm