TÜRKİYE

Araştırma kampüsü

Finansal Sonuçlar

Bosch, insanlarla uzmanlığı bir araya getirmek için Renningen'de harika koşullar yarattı. Yeni kampüse 300 milyon euro üzeri yatırım yapıldı. Uygulamalı araştırmaya yoğunlaşıldı. Renningen'de fikirler daima belirli bir ürün ve müşteri göz önüne alınarak geliştirilmekte.

Kampüs birçok farklı alandan kişilerle birlikte çalışmak için proje alanları sunmaktadır. Ayrıca, özel donatılmış "Platform 12" buluş bölgesi ve çalışma alanları yoğunluk ve iletişim arasındaki çeşitli çalışma aşamaları için uygun.

Bununla birlikte Bosch'ta araştırma Renningen'le sınırlı değil. Kampüs dünya genelinde farklı alanlarla araştırma konumlarını birbirine bağlayan bir merkez olarak hizmet ediyor. Bosch 2014 yılında araştırma ve geliştirmeye yaklaşık beş milyar euro harcadı. 1.700'ü Renningen'de olmak üzere 25 ülkede yaklaşık 45.000 iş arkadaşı bu alanda çalışmaktadır. Araştırma ve geliştirme bölümü yaklaşık 15.000 yazılım uzmanına iş sağlamaktadır. Bosch 2015 yılında yaklaşık 12.000 üniversite mezununa iş sağlamayı planlamaktadır. Bunların yaklaşık dörtte üçü mühendis ve yazılım uzmanı olacaktır.

ARAŞTIRMAYA
5 MİLYAR EURO

25 ÜLKEDE
45.000 İŞ ARKADAŞI