Neden Bosch?

Geleceği koruyun

Hem işimizi ve hem de çevremizi seviyoruz. Gelecek kuşaklar için her ikisini de korumamız gerektiğini biliyoruz.

Geleceği koruyun

Sosyal bir girişime destek vermek istediğiniz, ancak iş yoğunluğunuz nedeniyle yeterli zaman bulamadığınız oldu mu?

Bizimle birlikte, uzun süreli bir mesleki başarıyı hedef koyabilir aynı anda sosyal projeleri de destekleyebilirsiniz. Ortaklık yapımız, ekonomik gücümüzün ve bağımsızlığımızın temelini oluşturuyor. Kar amacı gütmeyen bir vakıf olan Robert Bosch Vakfı, şirket hisselerinin yüzde 92'sine sahipken, yüzde 7'lik kısım Bosch ailesine ait ve şirket, kalan yüzde 1'lik dilime sahiptir. Bu yapı şirketin bağımsızlığını garanti altına alıyor. Aynı zamanda 130 yılı aşkın bir süredir başarımızın temeli bir strateji olan geleceğe odaklanmamızı sağlıyor.

Robert Bosch Vakfı sayesinde karımızın bir kısmı toplumsal refahı artıran inisiyatiflere aktarılıyor. Sosyal projeleri ve organizasyonları desteklerken, günümüzün ekonomik zorluklarıyla da doğrudan baş ediyoruz. İklim korumasının iyileştirilmesi ve kaynakların korunması, günlük çalışmalarımızın önemli bir parçasıdır.

Toplumsal girişimlere katılımımızın yanı sıra, kendi geleceğimiz üzerine de çalışıyoruz. Kendimizi, ürünlerimizi ve teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz. Süreçlerimizi faal ve canlı tutuyor, müşteri ve distribütörlerimiz ile yakın ilişki içerisinde kalıyoruz. Yaptığımız her işte, ürün geliştirmeden üretime ve teslimata kadar tüm aşamalarda çevreyi korumayı hedefliyoruz.

Geleceği koruyun

Faaliyet alanları

Ekonomik, ekolojik ve sosyal kaygılar arasında bir denge kurmaya çalışırken Bosch sürdürülebilirlikle ilgili dört faaliyet alanına odaklanmaktadır.

Isıl güneş enerjisi sistemi

Çevre

Çevre

Yıllık hedefler ve sistematik çevre yönetimi sayesinde, kaynak tüketimimizi azaltıyor ve dünya genelindeki lokasyonlarımızda daha az atık üretiyoruz. Denetimler ve "Bosch İş Ahlakı Kuralları" söz konusu olduğunda, tedarikçilerimizi de dahil ediyoruz.

Isıl güneş enerjisi sistemi
Masada görünen fabrikadaki adam

Ürünler

Ürünler

Ürünlerimizin malzeme ve enerji verimliliğini sürekli iyileştirmeye çalışıyor ve sürdürülebilir ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi için sürekli yatırım yapıyoruz.

Masada görünen fabrikadaki adam
Renningen, Almanya'daki çalışma ortamı

Çalışanlar

Çalışanlar

Çalışanlar için saygıya dayalı kurumsal bir kültürü destekliyoruz. Bu da geçmiş deneyimleri, yaşları veya cinsiyetleri ne olursa olsun tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlıyor. Çeşitlilik girişimimiz, insan kaynakları politikamızın önemli bir temel taşıdır. İş güvenliği ve sağlığının korunmasına da büyük önem veriyoruz.

Renningen, Almanya'daki çalışma ortamı
Masa etrafında duran üç kişi

Toplum

Toplum

Topluma olan bağlılığımız, sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçasıdır. Burada faaliyetlerimiz, ağırlıklı olarak, gelecek vaat eden bilim insanlarının desteklenmesinden dezavantajlı bölge veya mahallelerdeki eğitim projelerinin desteklenmesine kadar lokasyonlarımıza yakın bölgelerdeki eğitime odaklıdır.

Masa etrafında duran üç kişi

Bunu paylaş: