Bu web sitesinin tam işlevselliği için çerezlere ihtiyaç duyulmaktadır. Lütfen çerezleri etkinleştirin ve tarayıcınızı yenileyin. Yenilendikten sonra, çerez yönetimi metin kutusu gösterilecektir.

Bu web sitesi, işlevsellik, yardım ve istatistik nedenleriyle çerezleri kullanmaktadır. Bu ayarı istediğiniz zaman "ayarları değiştir" i tıklayarak değiştirebilirsiniz. Bu çerezleri kullanmayı kabul ederseniz lütfen "Evet, Kabul ediyorum" düğmesine tıklayın. Gizlilik politikamız

 

Sık Sorulan Sorular

Uyumluluk

Uyumluluk İletişim Bilgileri


Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Uyumluluk Memuru
Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cad. No 27
16159 Nilüfer/Bursa
Türkiye

Uyumluluk ile ne demek istiyoruz?

Uyumluluk yasalara ve şirket düzenlemelerine riayet etmek demektir. Diğer bir deyişle, Bosch Grubu'nun ve çalışanlarının tüm iş faaliyetleri yasal gerekliliklere, İş Ahlakı Kurallarına (bkz. ek) ve bu konu ile herhangi bir şekilde ilgili yürürlükte olan kılavuzlara ve merkezi direktiflere uygun olmalıdır ("uyumluluk gerekliliği").

Uyumluluk konusu doğrudan ve dolaylı olarak ihlallerden herkes etkilendiği için tüm çalışanları ilgilendiren bir konudur. Yasa ihlalleri, durumun ciddiyetine bağlı olarak ceza davalarına yol açabilir. Uyumluluk ilkesinin ihlale edilmesi, şirkete hem maddi açıdan hem de Bosch Grubu'nun kamu huzurundaki imajı açısından zarar verir. Sonuç şirketin iş verimliliği ve dolayısıyla karı açısından ortaya çıkan bir zarardır. Uyumluluk aynı zamanda Bosch ve üçüncü şahıslar arasındaki iş ilişkileri ile ilgilidir. Bosch başka şahısların uyumluluk gerekliliği ihlallerine dahil olmak istememektedir.

Uyumluluk – Bosch için yeni bir şey mi?

Bosch için yasalara ve şirket düzenlemelerine riayet etmek yeni bir şey değil. Şirketin 1886 yılında bir “Hassas Mekanik ve Elektrik Mühendisliği Atölyesi” olarak kurulduğu günden bu yana uygun ve yasal bir biçimde yönetimi Robert Bosch için en önemli konu olmuştur.

Uyumluluk gerekliliğinin ihlal edilmesi halinde ne yapılmalı?

Denetçilerin yanı sıra herhangi bir olası uyumluluk gerekliliği ihlalini bildirmek ve böylece söz konusu ihlallerin sonuçlarının sınırlandırılmasını önlemek ve gelecekte aynı durumun ortaya çıkmasını önlemek tüm Bosch çalışanlarının ve her Bosch iş ortağının sorumluluğudur. Bildirimler şu şekillerde yapılabilir:

1. Bosch'taki denetçiye veya ilgili kişiye bildirim

Mümkünse, yasa veya şirket iç düzenlemeleri ihlalleri bir ilke olarak Bosch'taki denetçiye veya ilgili kişiye bildirilmeli ve normal kanallardan ele alınmalıdır.

2. Doğrudan uyumluluk memuruna bildirim

Ancak, bildirimde bulunan kişi konunun normal kanallardan çözümlenemeyeceğini düşünmesi halinde, tarafsız, bağımsız bir ilgili kişi olarak uyumluluk memuruna başvurabilir.

3. Bosch Uyumluluk Yardım Hattı

Bildirimde bulunan kişinin rapor sonucunda kişisel olarak dezavantajlı bir durum ile karşı karşıya kalabileceğini düşünmesi halinde, söz konusu kişi olası uyumluluk gerekliliği ihlalini Bosch Uyumluluk Yardım Hattı üzerinden bildirerek kimliğini gizli tutabilir. Bosch uyumluluk yardım hattını işleten hizmet sağlayıcı Bosch Uyumluluk Yardım Hattı üzerinden aldığı raporları gecikmeksizin sorumlu uyumluluk memuruna veya Uyumluluk Komitesine aktaracaktır.

Uyumluluk ilkesi ihlalleri ile ilgili kimler bildirimde bulunabilir?

  • Stajyerler ve doktora öğrencileri dahil olmak üzere tüm çalışanlar
  • Sözleşmeli personel veya dışarıdan hizmet sağlayıcılar için çalışan çalışanlar gibi dışarıdan istihdam edilen kişiler
  • Tedarikçiler, müşteriler veya ortak girişim ortakları gibi iş ortakları
  • Üçüncü şahıslar

Hangi ihlaller rapor edilmelidir?

Hırsızlık, yolsuzluk veya rüşvet gibi ceza gerektiren suçların veya kalite/güvenlik standartları veya "Sosyal Sorumluluk İlkeleri"ne kasıtlı ve sürdürülen uyumsuzluk gibi sistematik yasa veya şirket iç düzenlemeleri ihlalleri olduğu görülen konuların rapor edilmesi özellikle önemlidir.

Kanıtı olmayan bir şüphe – rapor etmek için yeterli mi?

Raporu hazırlayan kişi bunu yapmadan önce özellikle aşağıdaki iki kritere özellikle dikkat etmelidir:

Ciddi yanlış davranış belirtileri var mı?

Bu belirtiler aslında yasalara uygun olarak hareket ediyor olabilecek bir çalışanın veya Bosch iş ortağının soruşturulmasını gerektiriyor mu?

Soruşturmaların yürütülmesi, mahkemede sunulacak kanıtların toplanması ve gerekli olabilecek tüm tutanakların hazırlanması uyumluluk memurlarının sorumluluğundadır. Memurlar gerekli eğitime ve yetkiye sahip uzman departmanlarda bulunan uzmanlardan destek alır.

İhlalleri rapor eden insanların dezavantajlardan korkmalı mı?

Bilgileri dahilinde ve iyi niyetle olası uyumluluk sorunlarını bildiren kişilerin raporlama sonucunda şirket tarafından herhangi bir şekilde taciz edilmekten korkmamalıdır.

Bosch Uyumluluk Yardım Hattı'nın kötüye kullanıldığının net olması halinde, örneğin ciddi bir soruşturma gerektirmediği son derecede net olan temelsiz olarak konuların bildirilmesi halinde, Bosch raporlamada bulunan kişiye karşı yasal veya disiplin tedbiri alma hakkını saklı tutar.

İsimsiz raporlar Bosch değerleri ile uyumlu mu?

İsimsiz raporlar tek başına bir çalışanın dezavantajına sonuçlanmayacaktır. Ayrıca, her zaman suçlayıcı kanıta ihtiyaç duyulur. İsimsiz raporların sonucu olarak bir kanıt bulunması halinde, ilgili çalışan kanıtlanmış ihlal için savunma yapmalıdır. Ancak isimsiz raporu destekleyen bir gerçek olmaması halinde, konu hiç olmamış gibi ele alınacaktır. Suçlanan çalışan için herhangi bir sonuç riski bulunmamaktadır. Özellikle, sorun personel dosyasına eklenmeyecektir.

Ayrıca, isimsiz raporlar yeni bir şey değildir. Şirket geçmişte de isimsiz raporlar almış ve bunların takibini gerçekleştirmiştir. Bu konu ile ilgili yeni olan şey çalışanların ve üçüncü şahısların artık tanımlanmış bir raporlama kanalına sahip olması ve uyumluluk memuru olarak net olarak tanımlanmış bir kişinin bulunmasıdır. Tarafsızlık görevi gereği konuya hızlı ve adil bir şekilde netlik kazandırılmasını sağlamak bu memurun sorumluluğundadır.

Bir rapora gerçekten ne olur?

Uyumluluk memuru kendisine bildirilen konuların soruşturulmasını ve uygun şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamakla sorumludur (gerekiyorsa Bosch uzman departmanlarının veya dışarıdan uzmanların desteği ile gerekli olabilecek adımları başlatır). Durum özel önem gerektiren bir konu ise, örn. üst düzey yönetim üyelerini ilgilendirmesi veya Bosch Grubu için finansal olarak veya imaj açısından önemli bir zarar riski bulunması halinde, Uyumluluk Komitesi de derhal konu hakkında bilgilendirilmelidir. Kurumsal İç Denetim ve Kurumsal Yasal Hizmetlerden sorumlu kişilerden meydana gelen Uyumluluk Komitesi Bosch Grubu'ndaki uyumluluk gerekliliklerine global çapta riayet edilmesini koordine eder.

Belgelendirme ve şeffaflık

Her rapor ve alınan tedbirler uyumluluk memuru tarafından belgelenmelidir. İlgili tarafların gerekçelendirilmiş çıkarlarına gereken önem verildikten sonra, konuyu rapor eden kişi soruşturmaların durumu hakkında bilgi talep edebilir. Konu ile ilgili soruşturmanın yeterli kanıt olmaması nedeniyle düşürülmesi halinde, suçlanan kişi soruşturma sürecinde kendisinden açıklama istenmesi veya bilgi talep edilmesi halinde bu sonuç hakkında bilgilendirilecektir.

Kişisel bilgilerin korunması

Uyumluluk gereklilikleri ihlali ile ilgili raporlarda normal olarak kişisel verilerin ifşası gerekebilir. Dolayısıyla, bu raporların alınması ve işlenmesi için raporları oluşturan kişilerin veri koruma yasaları hakkında bilgilendirildiklerini onaylamaları ve uyumluluk sorunun araştırılması esnasında kişisel verilerinin kullanılmasına onay vermeleri gerekecektir.