Çalışma Alanlarımız

Dünya çapındaki lokasyonlarımızda güncel iş olanaklarımızı ve birçok farklı alanı kapsayan sektörleri keşfederek size en uygun fırsatı bulun.

Herkese mükemmel uyum: odak alanlarımız

Nesnelerin İnterneti alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olmak için çalışıyoruz. Geleceği şekillendirecek yeni teknolojileri hayata geçirmek için odaklandığımız diğer alanları keşfedin.

Araştırma

Araştırma-Geliştirme

Araştırma ve Geliştirme birimimizin yüksek mühendislik bölümünde, fikirlerimizin ürünlerimiz üzerinde doğrudan nasıl bir etkisinin olduğunu görebilirsiniz. Şirket ve müşterilerimiz için verimlilik, kalite ve güvenilirlik açısından fark yaratacak yenilikçi çözümler bulmamıza katkı sağlayın. Örneğin Ar-Ge merkezlerimizde yeni fikirler geliştirmek ve yenilikçi bakış açınızı ortaya koymak üzere ideal ve ilham verici çalışma ortamını bulacaksınız.

Mühendislik

Mühendislik

Modern araçlarda, elektrikli ve elektronik sistemlere olan talep giderek artıyor. Araçüstü ağ sistemlerin sayısı artmaya devam ederken, bağlanabilirlik yoluyla artan veri aktarımının da güvenilir bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.

Mühendislik bilginizle, Bosch'ta yenilikçi mobilite çözümleri ortaya koyacak, güç aktarma sistemlerinin verimliliğine ve günümüz araçlarının konforuna katkı sağlayacaksınız.

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti; mobilite, enerji, üretim, tarım, sağlık, ev ve bina teknolojileri gibi konularda yeni olanaklar sunarak, hayatımızın neredeyse her alanına dokunuyor. Bu nedenle Bosch'ta neredeyse yaptığınız her işte, yazılımı işinizin bir parçası olarak kullanarak bu dönüşüme katkı sağlarsınız.

Siz de "Nesnelerin İnterneti"ni geliştirmek, ürünleri daha akıllı hale getirmek ve yeni teknolojiler üretmek için bize katılabilirsiniz.

Üretim

Üretim

Ağa bağlı üretim için Sanayi 4.0 çözümlerimiz ile üretim ve lojistik süreçlerimizi optimize ediyoruz. Makinelerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayacak çözümler geliştiriyor ve böylece güvenliği iyileştirerek üretimi hızlandırıyoruz. Makine, süreç ve sensör verilerini toplayıp, görselleştirip analiz ederek, şirketler için öncü ve yeni fırsatlar sunmamıza yardımcı olabilirsiniz.

Mühendislik, yazılım ve bilişim teknolojilerine dair

"Yaşam için teknoloji" mottosuyla, uygulama mühendisliği ve üretim, donanım, IT ve yazılıma kadar geleceğin vizyonlarını anlamlı keşiflere dönüştürmek için aramıza katılın.

Uygulama mühendisliği

Uygulama mühendisliğinde, örneğin içten yanmalı motorlar için donanım ve yazılımın geliştirilmesi ve belirtilen performans ve emisyon hedeflerine ulaşılmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Görevleriniz arasında, elektronik motor yönetim sistemlerinin devreye alınması, optimize edilmesi, kontrol ünitelerinde yazılım parametrelerinin oluşturulması, prototiplerin test edilmesi, motor test stantlarının yapılandırılması ve devreye alınması yer alacaktır. Fabrika ve test alanlarımızda, yazılım ve parça geliştirme gibi departmanlarla yakın işbirliği içerisinde çalışacaksınız. Buna ek olarak, satış yetkililerimiz ve sunumlar sırasında iş ortaklarımızla iletişimde kalacaksınız.

Üretim

Fabrikalarımızda üretimi planlayıp optimize edeceksiniz. Mühendislik ekiplerinde, kalite, maliyet ve müşteri odaklı rekabetçi yeni ürünler geliştirecek; ilgili departmanlarla satın alma, ürün ve süreç geliştirme gibi konularda görev alacaksınız. Bir planlayıcı olarak, üretim süreçlerini kalite standartlarımıza uygun olarak tasarlayacak ve lojistik bölümü ile birlikte ürünlerimiz için en uygun üretim planlamasını geliştireceksiniz. Aynı zamanda gerekli makinelerin kullanıma hazır olmasını sağlayarak yeni makine ve teçhizatlar da tedarik edeceksiniz. Üretim sırasında, mevcut üretim teknolojilerini analiz edip, süreçleri optimize edeceksiniz.

Donanım geliştirme

Donanım geliştirme konusunda, elektronik bileşenlerin fonksiyon, tasarım ve teknik özelliklerini belirleyeceksiniz. Yerleşim simülasyonlarını kullanarak prototipler, modüller ve platformlar geliştireceksiniz. Kontrol ünitelerinin yanı sıra analog ve dijital devrelerin tasarlanmasına ek olarak, spesifik müşteri gereksinimlerine yönelik çözümler üreteceksiniz. parça geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda bunları test de edeceksiniz. Göreviniz, uygulama mühendisliği ve üretimden araştırma-geliştirme ve satışa kadar pek çok alanda yakın ilişki kurmayı gerektirecek.

Bilişim teknolojisi

Bilişim teknolojisi konusunda, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve işletme arasındaki arayüzde çalışacaksınız. Bilgi ve veri işleme sistemleri geliştirecek ve bunların ele alınacağı yazılım ve donanımlarla ilgileneceksiniz. Görevleriniz arasında, müşterilerin bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bilişim teknolojileri çözümlerinin tasarlanması ve farklı bölümlerdeki bilişim teknolojileri sistemlerini koordine etmek için stratejilerin hazırlanması olacak. Denetleme, finans, veri koruma ve bilgi güvenliği bölümlerinin yanı sıra iç denetimle de birlikte çalışacaksınız. Yeni projeler almak için satış bölümüyle de işbirliği yapacaksınız. Veri ve bilgi işleme için fonksiyon ve arayüz gereksinimlerini analiz etmenin yanı sıra, operasyonların yönetiminde de aktif bir rol alacaksınız.

Yazılım geliştirme

Bu alanda, ürünlerimiz için çeşitli yazılımlar geliştirip programlayacaksınız. Bilgisayar teknolojisi, uygulama mühendisliği, donanım geliştirme ve teknik satış gibi alanlarla irtibat halinde çalışarak gereksinim analizleri hazırlayıp kullanıcıya özel çözümler geliştireceksiniz. Görevleriniz, yazılım mimarilerinin simülasyon ve modellemesinin yanı sıra bunların geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin ele alınmasını da içerecektir. Yazılımın elektronik sistemlere uygulanması ve entegrasyonuna ek olarak, yazılımı onaylayarak doğrulayacak ve ilgili kalite kontrol süreçlerini yürüteceksiniz.

Yönetim birimlerimiz

Muhasebe ve lojistikten; pazarlama ve satışa kadar Bosch'taki yönetim birimlerimizi keşfedin.

Yönetim muhasebesi, finansal muhasebe ve kredi kontrolü

Yönetim ve finansal muhasebe departmanlarında sorumluluğunuz, yönetim ekibinin doğru ticari kararlar alması için gerekli tüm bilgilere sahip olmasını sağlamak olacak. Finansal muhasebe ekibinde, yayınlanan Mali Tabloların ilgili muhasebe kural ve düzenlemelerine uygun olmasını sağlayacaksınız.

Yönetim muhasebesinde, bilanço tablolarının yanı sıra kar ve zarar da dahil olmak üzere yönetim hesaplarının aylık olarak hazırlanmasına, iki yıllık dönemi kapsayan yıllık bütçe planının derlenmesine ve tahminlerin iş performansındaki herhangi bir değişikliği yansıtacak şekilde üç ayda bir güncellenmesine katkı sağlayacaksınız. Finansal muhasebede, temel sorumluluklarınızdan biri, gerekli yasal hesapların dosyalanması ve yıl sonu denetim sürecinin yönetilmesi olacaktır.

Kredi kontrolünde görevleriniz arasında, müşteriler ile mutabık kalınan ödeme koşulları dahilinde ödeme yapılmasının sağlanması ve kredi kontrollerinin gerçekleştirilmesi yer alacaktır. Borçların ödenmemesi durumunda, siz ve ekibiniz, şirketiniz için ortaya çıkabilecek olası riskleri azaltmak için süreci takip edersiniz.

Satın alma

Satın almada, hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda en güvenilir tedarikçileri, en yüksek kaliteyi ve en iyi fiyatları araştırmak üzere çalışacaksınız. Temel görevler arasında ürünlerin kalitesinin izlenmesi, onay testlerinin yapılması, süreçlerin denetlenmesi ve tedarik zincirinin optimize edilmesi yer alacaktır. Diğer önemli hususlar, yeni gelişmekte olan piyasalarda güvenilir tedarikçilerin bulunmasını ve tercih edilen tedarikçilerin geliştirilmesini içerektedir. Tüm teslimatların kalitesini ve verimliliğini optimize edecek ve tedarikçilerde ortaya çıkabilecek sorunları çözeceksiniz. Şirket içi departmanlarla yakın iletişim içerisinde olacak ve müzakerelerde bulunacaksınız.

Tasarım

İç geliştirme veya üretim birimlerimizin ve müşterilerimizin spesifikasyonlarına uygun teknik ürünler, test ekipmanları ve komple üretim tesisleri tasarlayacaksınız. Bu süreç, ürün geliştirmenin bir parçası olarak münferit mikro bileşenlerden oluşan detaylı konfigürasyondan, özel amaçlı makinelerdeki üretim ekipmanının komple tasarımına kadar uzanır. Eş zamanlı mühendislik süreci boyunca, belirtilen tüm fonksiyonları ve üretim unsurlarını nihai tasarıma entegre edeceksiniz. Tüm kalite, maliyet ve zaman gereksinimlerini karşılayan sağlam bir tasarım oluşturmak için diğer departmanlarla (geliştirme, üretim, satın alma, özel amaçlı makinelerin inşası, vb.) yakın işbirliği içerisinde çalışacaksınız.

Lojistik

Lojistikte malzeme ve bilgi akışının hem şirket içinde hem de iştirakler, müşteriler ve tedarikçilerle olan tüm arayüzlerde efektif bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacaksınız. Örneğin ham maddelerin üretim bölümüne teminini planlayacak ve stok seviyelerinin optimumda kalmasınısağlayacaksınız. Ürünlerin müşterilere gönderilmesini koordine edecek, komple tedarik zincirlerini yönetecek ve tasarlayacaksınız. Göreviniz, çeşitli şirket içi bağlantılar, müşteriler ve hizmet sağlayıcılarla irtibatta kalarak tedarik, nakliye, envanter yönetimi ve üretim için bilişim teknolojileri tabanlı stratejilerin geliştirilmesini içerecek.

Pazarlama

Pazarlamada, diğer fonksiyonel alanlarla birlikte çalışarak, geliştirilen ürün ve hizmetleri pazarlamak için etkili stratejiler hazırlayacaksınız. Kararlarınızın, farklı hedef grupların markalarımızı algılama şeklinin temeli olduğunu bilerek, yeni iş kollarını analiz edecek, en uygun fiyatlandırma stratejileri geliştirecek, satın alma bariyerlerini yakından inceleyecek ve bunları aşmak için önlemler planlayacaksınız. Kısacası göreviniz, müşterilerimizin ve beklentilerinin, yaptığımız her çalışmanın merkezinde olmasının sağlanması açısından önem taşıyacak.

İnsan Kaynakları

İnsan kaynaklarında, doğru yetenekleri keşfederek şirkete kazandırılması ve kişisel ve mesleki becerilerinin geliştirilmesinden sorumlu olacaksınız. İşinizin doğası gereği operasyonel ya da stratejik görevlerde sorumluluklar alabilirsiniz. Örneğin, sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi çalışan performans değerlendirmeleri ve çalışan eğitim-gelişim süreçlerinin planlanmasında çalışabilir, farklı departmanlarımızla iş ortaklığı sağlayarak uzmanlığınızı geliştirebilir ya da üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlayabilirsiniz.

Kalite yönetimi

Kalite yönetiminde işiniz, ürünlerimizin Bosch markasını en iyi şekilde taşımasını sağlamaktır. Geliştirme, tasarım ve üretimden, lojistik, satın alma ve satışa kadar pek çok departman ile irtibat kuracaksınız. Ayrıca, müşteri ve tedarikçilerle temasları sürdürecek, kalite konularında tavsiyelerde bulunacak ve kalite standartlarına uygunluğun emin olacaksınız. Örneğin, kabul edilen kalite yöntemlerini kullanarak mal ve ürünleri test edeceksiniz. Gerek kurum içerisinde gerekse tedarikçilerde denetimlerin yürütülmesi işinizin önemli bir parçası olacak. Sistem ve süreçleri, kalite yönetimi açısından analiz edecek ve sonuçları raporlarla değerlendireceksiniz.

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim biriminde şirketin imajını ve itibarını hem kurum içi ve kurum dışında yönetmede önemli bir rol oynayacaksınız. Örneğin, çalışanları güncel gelişmelerle bilgilendirecek ve çeşitli stratejik kararları bildireceksiniz. Şirket dışında, şirket için pozitif bir imaj sağlayacaksınız. Tutarlı ve bilgilendirici iletişim stratejilerinin yürütülmesini sağlayacaksınız. Medyayı önemli haberler hakkında bilgilendirecek, kontaklar oluşturacak ve müşteriler, iş ortakları ve gazetecilerle güvene dayalı ilişkiler kuracaksınız. Yönetimle ve diğer departmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak ajanslar, yazarlar ve editörler gibi hizmet sağlayıcılarının çalışmalarını koordine edeceksiniz.

Satış

Ticari satışta, satış bölgenizin başarısından sorumlu olursunuz. Finansal ve ticari planları koordine eder ve satış hedeflerine uyulduğundan emin olursunuz. Saha satışlarında çalışıp bölgesel müşteri hesaplarını yönetirsiniz. Aynı zamanda yeni müşteriler edinme, ticari anlaşmalarda bulunma, karlı bir fiyat politikası geliştirme ve ardından gerekli lojistik süreçleri koordine etme faaliyetleri önemli sorumluluklarınızdandır. Buna ek olarak, piyasayı ve rakipleri sürekli olarak izler ve uygun satış stratejileri geliştirirsiniz. İlgili kanaat önderleri, medya ve müşterilerle yakın bağlar kurmak ve bölgedeki varlığımızı etkinlik ve fuarlarda sunmak performansınız açısından çok önemlidir. Özellikle, müşteri ihtiyaçları analizi, yeni ürünler için satış desteği ve bütçe analizi gibi konularda diğer birim ve departmanlarla irtibat kurarsınız.

Dört iş kolu, tek amaç: Geleceği şekillendirmek

Bosch, lider bir teknoloji ve hizmet sağlayıcısıdır. Fikirlerinizle, hangi alanlarda geleceği şekillendireceğinizi keşfedin.

Özerk bir otomobilin test edilmesi

Mobilite Çözümleri

Mobilite çözümlerinin geleceğinin şekillenmesine katkıda bulunmak ister misiniz?

Araç teknolojilerindeki uzmanlığımızı donanım, yazılım ve servislerle bir araya getirerek akıllı ve yenilikçi mobilite çözümleri sunuyoruz. Bizimle birlikte, mobilite çözümleri ve otonom sürüş için yeni donanım-yazılım çözümleri ve teknolojiler geliştirmeye katkıda bulunun.

Özerk bir otomobilin test edilmesi
Geleceğin fabrikası üzerinde çalışma

Endüstriyel Teknoloji

Akıllı fabrikalar alanında çalışmak ister misiniz?

Birbiri ile konuşan makineler, kendi kendini kontrol eden sistemler ve yenilikçi paketleme teknolojileri le Sanayi teknolojileri alanında her zaman bir adım öndeyiz. MEMS sensörlerinin ve diğer Bosch yazılımlarının yardımıyla Sanayi 4.0 alanında bizimle birlikte sınırları kaldıracak, üretimi daha verimli ve sürdürülebilir hale getireceksiniz.

Sanayi ve Ticaret alanına gidin
Profesyoneller için elektrikli el aletleri

Dayanıklı Tüketim Malları

İnsanların günlük yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olmak ister misiniz?

Bosch, uzun zamandır çok çeşitli elektrikli el ve ev aletleri sunuyor. Sizinle birlikte artık bu ürünleri bir üst seviyeye taşıyoruz: Ürünlerimizin birbirine bağlanmasını sağlayarak, kullanıcılarımız evlerinden uzakta bile olsa evdeki ürünlerini kontrol edebilmelerini ve böylece daha güvenli, daha verimli ve daha konforlu bir yaşam sürmelerini sağlıyoruz.

Profesyoneller için elektrikli el aletleri
Bosch Akıllı Ev devrede

Enerji ve Bina Teknolojisi

Yaşamı dünya genelinde daha akıllı hale getirmeye katkı sağlamak ister misiniz?

Binaları daha akıllı ve verimli hale getirmek için sürekli yeni çözümler üretiyoruz. Bir Bosch çalışanı olarak, klima ve ısıtma teknolojisine yönelik akıllı sistemlerin yanı sıra video gözetimi ve yangın korumasına yönelik akıllı sistemler üzerinde de çalışabilirsiniz. Akıllı ev alanındaki çözümlerimiz sayesinde, birbirine bağlı cihazlarla yaşamı ve çalışmayı dünya çapında daha konforlu ve güvenli hale getirmenin yollarını keşfediyoruz.

Bosch Akıllı Ev devrede

Yeni işyerinizi keşfedin

Yeni işinize başlamadan önce, çalışacağınız bölgeyi ve çevreyi tanıyın.

Açık pozisyonlar

Gelecekteki iş arkadaşlarınızı ve Bosch Dünyasını keşfedin

Global bir firma olarak Bosch, kariyerinizi dünyanın herhangi bir noktasında geliştirebilmenize olanak sağlar. Bosch dünyasındaki güncel pozisyonlarımızı keşfederek size en uygun olan işi bulabilirsiniz.

Bunu paylaş: