Ana içeriğe geç
Bosch Türkiye
Sürdürülebilirlik, değerlerimiz ve uyum

Sorumluluk

Ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde hareket ederek, yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillerin kaynaklarını korumak istiyoruz. Yenilenebilir enerjiyi uygun maliyetli, mobiliteyi daha güvenli, temiz ve daha ekonomik hale getirmeyi ve her alanda çevre dostu ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Daha fazla sürdürülebilirlik için net bir strateji

Bosch'un sürdürülebilirlik stratejisi, odaklandığı tüm alanlarda somut hedeflere dayanıyor. Uzun yıllardır bu hedefleri gerçekleştirmek için sürekli çalışıyoruz.

Bosch'un sürdürülebilirlik hedefi vizyon grafiği: Hedef vizyonumuzun altı boyutu altıgen şeklinde birleştirilmiştir. İklim faaliyetleri boyutu "CO₂ emisyonunun azaltılması" ve "enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler" başlıklarını içermektedir. Su boyutu "su kıtlığı" ve "su kalitesi" başlıklarını içermektedir. Döngüsel ekonomi boyutu "malzeme verimliliği" ve "ikinci yaşam" başlıklarını içermektedir. Çeşitlilik boyutu "eşitlik" ve "katılım" başlıklarını içermektedir. İnsan hakları boyutu "sorumluluk" ve "şeffaflık" konularını içermektedir. Sağlık boyutu "iş güvenliği" ve "risk taşıyan maddeler" başlıklarını içermektedir. Altıgenin ortasında ise "Yeni Boyutlar Sürdürülebilirlik 2025" yer almaktadır.
Hedef vizyon "Yeni Boyutlar — Sürdürülebilirlik 2025".

Sürdürülebilirlik, sıklıkla ekonomik, çevresel ve sosyal yaklaşımların dengesi olarak tanımlanır. Aynı zamanda, sermaye piyasalarında ÇTY (çevre, toplum, yönetim) kısaltması ile yerleşik bir konsept haline gelmiştir. Sürdürülebilirliğe ilişkin kapsamlı bakış açımız, bu yaklaşımların ikisini de kapsıyor. Bu bakış açısı sürdürülebilirlik yönetimimizi şekillendirirken, tüm aşamalarda net bir görüş sunuyor ve faaliyetlerimizi etkili hale getiriyor. Dolayısıyla ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluklar çerçevesinde, insanların yaşam kalitesini artırmak ve hem mevcut hem de gelecek nesillerin kaynaklarını korumak istiyoruz.

"Yeni Boyutlar - Sürdürülebilirlik 2025" hedefimiz, bu tutkumuzu somut adımlara dönüştürüyor. Şirketimizi etkileyen mega trendler ve maddi önem analizlerimizin bulguları doğrultusunda bu hedefler, gelecek yıllardaki faaliyetlerimizin çerçevesini oluşturuyor.

Kesin veriler

Açık ve dürüst, kapsamlı ve şeffaf; sürdürülebilirlik raporumuzun ölçütleri. Sonuçta, toplumda sadece sorumlu değil, aynı zamanda güvenilir bir ortak olmak istiyoruz.

Bosch sürdürülebilirlik raporu

Güncel sürdürülebilirlik raporu

Yıllık raporumuzla, Küresel Raporlama Girişimi'nin ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerimizi şeffaf, kapsamlı ve kıyaslanabilir hale getiriyoruz.

Bosch Türkiye Sürdürülebilirlik Raporları

“Yaşam için Teknoloji” üreten Bosch, 1910 yılından bu yana doğaya, insana, topluma ve sürdürülebilir ekonomiye önem veren bir kurum olarak Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Sürdürülebilirlik, Bosch Türkiye’nin iş yapma biçiminin merkezi ve hem yerel hem de uluslararası arenada ulaşmış olduğu başarının anahtarı. Bosch Türkiye olarak bu eksende ekonomik, çevresel ve sosyal konularda stratejiler geliştiriyor, bu alanlardaki politikalarımızı hayata geçiriyor, toplumsal ve çevresel projelere destek veriyor ve bu desteği farklı kanallardan yürüttüğümüz çalışmalarla sürdürüyoruz. Eğitim, inovasyon ve çevre alanlarındaki projelere öncelik vererek, bugün ve gelecekte daha bilinçli bir toplum yaratmak hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için doğaya, insana, ekonomiye, topluma katkı sağlayarak gelişmeye ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz. Ekonomik, çevresel ve sosyal alanlardaki performansımız ve yürütmekte olduğumuz çalışmalarımıza 2014 yılından itibaren yayınlanmaya başlanan Bosch Türkiye Sürdürülebilirlik Raporları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Sürdürülebilirlik Raporu 2019

Sürdürülebilirlik Raporu 2019

Değerlerimiz

Şirketimizin yönetim anlayışını ve iş yapış şeklimizi yansıtan değerlerimiz; iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve toplumla olan iletişimde kullandığımız profesyonel etik kurallarımızdan oluşuyor:

Gelecek ve sonuç odaklılık

Eylemlerimiz sonuç odaklıdır. Bu, geleceğimizi güvence altına almamızı sağlıyor. Ayrıca şirketin ve vakfın sosyal sorumluluk inisiyatifleri için sağlam bir temel oluşturuyor.

Sorumluluk ve sürdürülebilirlik

Toplum ve çevre için özenli ve sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz.

İnisiyatif ve kararlılık

İnisiyatif alarak hareket ediyor, girişimci olarak attığımız adımların sorumluluklarını alıyor ve hedeflerimizin peşinden kararlılıkla gidiyoruz.

Açıklık ve güven

Önemli şirket konularının iletişimini zamanında ve açıklıkla yapıyoruz. Böylece güvene dayalı bir işbirliğinin temelini oluşturuyoruz.

Adil davranış

Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza adil bir şekilde yaklaşıyor ve bu adil yaklaşımı kurumsal başarımızın temel taşı olarak görüyoruz.

Güvenilirlik, inandırıcılık ve yasalara uygunluk

Sadece yerine getirebileceğimiz sözler veriyor ve vaat ettiklerimizi görevimiz olarak görüyoruz. Tüm iş ilişkilerimizde yasalara uygun hareket ediyoruz.

Çeşitlilik

Çeşitliliğin getirdiği zenginliğin değerini biliyor ve başarımızın kaynağı olarak görüyoruz.

Robert Bosch'un Çizimi

İş yapmaya yönelik dürüst ve adil bir yaklaşım, uzun vadede, her zaman en karlı yol olacaktır.

Robert Bosch, 1921
Yakeshi, Çin'deki Bosch deneme alanındaki "We are Bosch" logosu.

We are Bosch

Misyonumuz 'We are Bosch', bizi nelerin harekete geçirdiğini, ortak noktalarımızın neler olduğunu ve neyi temsil ettiğimizi açıklıyor. Biz sıra dışı ve olağanüstü bir ekibiz ve dünyada kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz.

Uyum: Kurumsal sınırların da ötesinde

Uyum, yasal gerekliliklere ve şirket ilkelerine uymayı esas alır. Bosch için uyum, kurumsal değerlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu amaçla küresel olarak geçerli İş Ahlakı Kurallarımız kapsamında yasal gereklilikler ve ahlaki konular ile ilgili konumumuzu net bir şekilde tanımlıyoruz. Bu da Bosch değerleri ile birlikte Bosch'un kurumsal başarısında kilit rol oynadığına inandığımız esasları teşkil ediyor. Sorumlu ve yasalara uygun davranmak şirket sınırlarını aşan bir konu olduğu için, iş ortaklarımızdan davranış kuralları çerçevesindeki beklentilerimizi belirledik.

Dr. Stefan Hartung
Dr. Stefan Hartung, Yönetim Kurulu Başkanı
İş Ahlakı Kuralları

Etik Davranış Kuralları

İş Partnerleri İçin İş Ahlakı Kuralları

İş Ortaklarımız için Davranış Kuralları

Şirket genelinde uyum yönetimi sistemi

Bosch'un uyum yönetim sistemi, davranış uyumlarını teşvik etmek için bağlayıcı nitelikte bir çerçeve sunar ve uyum risklerinin azalmasını sağlar. Dış ve iç gerekliliklerin etkili biçimde uygulanmasının temelini oluşturan bu sistem, uyum süreçleri açısından minimum gereklilikleri tanımlıyor. Bu gereklilikler çeşitli önlemler ve kontrol tedbirlerinin yanı sıra Bosch bünyesindeki ihbar sistemini de kapsıyor. Çalışanlar, iş ortakları ve üçüncü partiler, uyumsuzlukları bildirmek için anonim olarak bu sistemden yararlanıyor.

Uyum Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Uyum yasalara ve şirket düzenlemelerine riayet etmek demektir. Diğer bir deyişle, Bosch Grubu'nun ve çalışanlarının tüm iş faaliyetleri yasal gerekliliklere, İş Ahlakı Kurallarına (bkz. Karşıdan Yüklemeler) ve bu konu ile herhangi bir şekilde ilgili yürürlükte olan kılavuzlara ve merkezi direktiflere uygun olmalıdır ("uyum gerekliliği").

Uyum konusu doğrudan ve dolaylı olarak ihlallerden herkes etkilendiği için tüm çalışanları ilgilendiren bir konudur. Yasa ihlalleri, durumun ciddiyetine bağlı olarak ceza davalarına yol açabilir. Uyum ilkesinin ihlale edilmesi, şirkete hem maddi açıdan hem de Bosch Grubu'nun kamu huzurundaki imajı açısından zarar verir. Sonuç şirketin iş verimliliği ve dolayısıyla karı açısından ortaya çıkan bir zarardır. Uyum aynı zamanda Bosch ve üçüncü şahıslar arasındaki iş ilişkileri ile ilgilidir. Bosch başka şahısların uyum gerekliliği ihlallerine dahil olmak istememektedir.

Denetçilerin yanı sıra herhangi bir olası uyum gerekliliği ihlalini bildirmek ve böylece söz konusu ihlallerin sonuçlarının sınırlandırılmasını önlemek ve gelecekte aynı durumun ortaya çıkmasını önlemek tüm Bosch çalışanlarının ve her Bosch iş ortağının sorumluluğudur.

1. Bosch'taki denetçiye veya ilgili kişiye bildirim: Mümkünse, yasa veya şirket içi düzenlemeleri ihlalleri, Bosch'taki denetçiye veya ilgili kişiye bildirilmeli ve normal kanallardan ele alınmalıdır.

2. Doğrudan uyum memuruna bildirim: Bildirimde bulunan kişinin, konunun normal kanallardan çözümlenemeyeceğini düşünmesi halinde, tarafsız, bağımsız bir ilgili kişi olarak uyum memuruna başvurabilir.

3. Bosch Uyum Yardım Hattı: Bildirimde bulunan kişinin rapor sonucunda kişisel olarak dezavantajlı bir durum ile karşı karşıya kalabileceğini düşünmesi halinde, olası uyum gerekliliği ihlalini Bosch Uyum Yardım Hattı üzerinden bildirerek kimliğini gizli tutabilir. Bosch uyum yardım hattını işleten hizmet sağlayıcı Bosch Uyum Yardım Hattı üzerinden aldığı raporları sorumlu uyum memuruna veya Uyumluluk Komitesine aktarır.

• Stajyerler ve doktora öğrencileri dahil tüm çalışanlar

• Taşeronluk sözleşmesi kapsamındaki çalışanlar veya harici hizmet sağlayıcılar adına çalışanlar gibi dışarıdan istihdam edilen kişiler

• Tedarikçiler, müşteriler ya da ortak girişim ortakları gibi herhangi bir iş ortağı

• Herhangi bir üçüncü parti

Hırsızlık, yolsuzluk veya rüşvet gibi ceza gerektiren suçların veya kalite/güvenlik standartları veya "Sosyal Sorumluluk İlkeleri"ne kasıtlı ve sürdürülen uyumsuzluk gibi sistematik yasa veya şirket iç düzenlemeleri ihlalleri olduğu görülen konuların rapor edilmesi önemlidir.

Evet. Soruşturmaların yürütülmesinden, davayı kazandıracak nitelikteki delillerin toplanmasından ve gerekli olabilecek dava işlemlerinin başlatılmasından uyum görevlileri sorumludur. Bu kişiler gerekli eğitime ve ilgili yetkiye sahip departmanlardaki uzmanlardan destek alırlar.

Bilgileri dahilinde ve iyi niyetle olası uyum sorunlarını bildiren kişilerin raporlama sonucunda şirket tarafından herhangi bir şekilde taciz edilmekten korkmamalıdır.

Bosch Uyum Yardım Hattı'nın kötüye kullanıldığının net olması halinde, örneğin ciddi bir soruşturma gerektirmediği son derecede net olan temelsiz konuların bildirilmesi gibi durumlarda Bosch, raporlamada bulunan kişiye karşı yasal veya disiplin tedbiri alma hakkını saklı tutar.

İsimsiz raporlar tek başına bir çalışanın dezavantajına sonuçlanmayacaktır. Ayrıca, her zaman suçlayıcı kanıta ihtiyaç duyulur. İsimsiz raporların sonucu olarak bir kanıt bulunması halinde, ilgili çalışan kanıtlanmış ihlal için savunma yapmalıdır. Ancak isimsiz raporu destekleyen bir gerçek olmaması halinde, konu hiç olmamış gibi ele alınacaktır. Suçlanan çalışan için herhangi bir sonuç riski bulunmamaktadır. Özellikle, sorun personel dosyasına eklenmeyecektir.

Ayrıca, isimsiz raporlar yeni bir şey değildir. Şirket geçmişte de isimsiz raporlar almış ve bunların takibini gerçekleştirmiştir. Bu konu ile ilgili yeni olan şey çalışanların ve üçüncü şahısların artık tanımlanmış bir raporlama kanalına sahip olması ve uyumluluk memuru olarak net olarak tanımlanmış bir kişinin bulunmasıdır. Tarafsızlık görevi gereği konuya hızlı ve adil bir şekilde netlik kazandırılmasını sağlamak bu memurun sorumluluğundadır.

Uyum memuru kendisine bildirilen konuların soruşturulmasını ve uygun şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamakla sorumludur (gerekiyorsa Bosch uzman departmanlarının veya dışarıdan uzmanların desteği ile gerekli olabilecek adımları başlatır). Durum özel önem gerektiren bir konu ise, örn. üst düzey yönetim üyelerini ilgilendirmesi veya Bosch Grubu için finansal olarak veya imaj açısından önemli bir zarar riski bulunması halinde, Uyum Komitesi de derhal konu hakkında bilgilendirilmelidir. Kurumsal İç Denetim ve Kurumsal Yasal Hizmetlerden sorumlu kişilerden meydana gelen Uyum Komitesi Bosch Grubu'ndaki uyum gerekliliklerine global çapta riayet edilmesini koordine eder.

Her rapor ve alınan tedbirler uyum memuru tarafından belgelenmelidir. İlgili tarafların gerekçelendirilmiş çıkarlarına gereken önem verildikten sonra, konuyu rapor eden kişi soruşturmaların durumu hakkında bilgi talep edebilir. Konu ile ilgili soruşturmanın yeterli kanıt olmaması nedeniyle düşürülmesi halinde, suçlanan kişi soruşturma sürecinde kendisinden açıklama istenmesi veya bilgi talep edilmesi halinde bu sonuç hakkında bilgilendirilecektir.

Uyum gereklilikleri ihlali ile ilgili raporlarda normal olarak kişisel verilerin ifşası gerekebilir. Dolayısıyla, bu raporların alınması ve işlenmesi için raporları oluşturan kişilerin veri koruma yasaları hakkında bilgilendirildiklerini onaylamaları ve uyum sorunun araştırılması esnasında kişisel verilerinin kullanılmasına onay vermeleri gerekecektir.

Sosyal medya hesaplarımız