Ana içeriğe geç
Bosch Türkiye
Sürdürülebilirlik, değerlerimiz ve uyumluluk

Sorumluluk

Bosch Grubu için sürdürülebilirlik, şirketin uzun vadedeki başarısının güvence altına alınmasını ve gelecek nesiller için doğal çevrenin korunmasını ifade ediyor. Yenilenebilir enerjiyi uygun maliyetli, mobiliteyi daha güvenli ve ekonomik hale getirmeyi ve tüm toplumu kapsayan çevre dostu ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

İş dünyasının toplumun karşılaştığı zorlukların çözümüne önemli bir katkıda bulunabileceğine yürekten inanıyorum.
Dr. Volkmar Denner, Yönetim Kurulu Başkanı

Bosch Türkiye Sürdürülebilirlik Raporları

“Yaşam için Teknoloji” üreten Bosch, 1910 yılından bu yana doğaya, insana, topluma ve sürdürülebilir ekonomiye önem veren bir kurum olarak Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Sürdürülebilirlik, Bosch Türkiye’nin iş yapma biçiminin merkezi ve hem yerel hem de uluslararası arenada ulaşmış olduğu başarının anahtarı. Bosch Türkiye olarak bu eksende ekonomik, çevresel ve sosyal konularda stratejiler geliştiriyor, bu alanlardaki politikalarımızı hayata geçiriyor, toplumsal ve çevresel projelere destek veriyor ve bu desteği farklı kanallardan yürüttüğümüz çalışmalarla sürdürüyoruz. Eğitim, inovasyon ve çevre alanlarındaki projelere öncelik vererek, bugün ve gelecekte daha bilinçli bir toplum yaratmak hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için doğaya, insana, ekonomiye, topluma katkı sağlayarak gelişmeye ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz. Ekonomik, çevresel ve sosyal alanlardaki performansımız ve yürütmekte olduğumuz çalışmalarımıza 2014 yılından itibaren yayınlanmaya başlanan Bosch Türkiye Sürdürülebilirlik Raporları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Raporu 2019

Sürdürülebilirlik Raporu 2019

Sürdürülebilirlik Raporu 2018

Sürdürülebilirlik Raporu 2018

Sürdürülebilirlik Raporu 2017

Sürdürülebilirlik Raporu 2017

Sürdürülebilirlik Raporu 2016

Sürdürülebilirlik Raporu 2016

Sürdürülebilirlik Raporu 2015

Sürdürülebilirlik Raporu 2015

Sürdürülebilirlik Raporu 2014

Sürdürülebilirlik Raporu 2014

Değerlerimiz

Şirketimizin yönetim anlayışını ve iş yapış şeklimizi yansıtan değerlerimiz; iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve toplumla olan iletişimde kullandığımız profesyonel etik kurallarımızdan oluşuyor:

Icon number 1

Gelecek ve sonuç odaklılık

Eylemlerimiz sonuç odaklıdır. Bu, geleceğimizi güvence altına almamızı sağlıyor. Ayrıca şirketin ve vakfın sosyal sorumluluk inisiyatifleri için sağlam bir temel oluşturuyor.

Icon number 2

Sorumluluk ve sürdürülebilirlik

Toplum ve çevre için özenli ve sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz.

Icon number 3

İnisiyatif ve kararlılık

İnisiyatif alarak hareket ediyor, girişimci olarak attığımız adımların sorumluluklarını alıyor ve hedeflerimizin peşinden kararlılıkla gidiyoruz.

Icon number 4

Açıklık ve güven

Önemli şirket konularının iletişimini zamanında ve açıklıkla yapıyoruz. Böylece güvene dayalı bir işbirliğinin temelini oluşturuyoruz.

Icon number 5

Adil davranış

Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza adil bir şekilde yaklaşıyor ve bu adil yaklaşımı kurumsal başarımızın temel taşı olarak görüyoruz.

Icon number 6

Güvenilirlik, inandırıcılık ve yasalara uygunluk

Sadece yerine getirebileceğimiz sözler veriyor ve vaat ettiklerimizi görevimiz olarak görüyoruz. Tüm iş ilişkilerimizde yasalara uygun hareket ediyoruz.

Icon number 7

Çeşitlilik

Çeşitliliğin getirdiği zenginliğin değerini biliyor ve başarımızın kaynağı olarak görüyoruz.

Robert Bosch'un Çizimi

İş yapmaya yönelik dürüst ve adil bir yaklaşım, uzun vadede, her zaman en karlı yol olacaktır.

Robert Bosch, 1921
Yakeshi, Çin'deki Bosch deneme alanındaki "We are Bosch" logosu.

We are Bosch

Misyonumuz 'We are Bosch', bizi nelerin harekete geçirdiğini, ortak noktalarımızın neler olduğunu ve neyi temsil ettiğimizi açıklıyor. Biz sıra dışı ve olağanüstü bir ekibiz ve dünyada kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz.

Uyumluluk

Bosch'ta yasalara uyum, şirket değerlerinin ayrılmaz bir parçası.

Volkmar Denner

Küresel olarak geçerli davranış kurallarımızın amacı, müşteri ve ortaklarımızın yanı sıra çalışanlarımızı ve şirketi korumaktır.

Yeni misyon bildirimimiz 'We are Bosch', bizi nelerin harekete geçirdiğini, ortak noktalarımızın neler olduğunu ve neyi temsil ettiğimizi açıklıyor. Bu ilkenin öneminin altını çizmek amacıyla küresel olarak geçerli İş Ahlakı Kurallarımız kapsamında yasal gereklilikler ve ahlaki konular ile ilgili konumumuzu özetlemiş bulunmaktayız. İş Ahlakı Kuralları, işin yapılış şekline yönelik rehber işlevi görüyor.

Bosch, yönetim kuruluna doğrudan rapor veren uyumdan sorumlu icra kurulu üyesinin başkanlığında global bir uyumluluk sistemine sahip. Ayrıca tüm bölüm ve bölgelerde kurumsal bir uyumluluk departmanı ve uyumluluk görevlileri de bulunuyor.

Düzenli denetimlerin yanında çift kontrol ilkesini ve hassas bölgelerdeki iş rotasyonunu içeren önleme ve kontrol önlemleri, değerlerimize dayalı uyumluluk sistemimizi desteklemek amacıyla tasarlandı. Ayrıca, çalışanlarımıza yönelik zorunlu bir uyumluluk eğitimi programımız da bulunuyor. Ek olarak, uyumlulukla ilgili konuların ve deneyimin yöneticiler, çalışanlar ve uyum görevlileri arasında tartışılmasına olanak veren bir "Uyumluluk Diyaloğu" tesis ettik.

Uyumluluk sistemi, çalışanların, iş ortaklarımızın ve üçüncü partilerin düzensizlikleri dilediği zaman raporlamak amacıyla kullanabileceği bir bildirim hattını da içeriyor. Sorumlu ve yasalara uyumlu davranış, şirket sınırlarıyla kısıtlı kalmıyor. Bunu akılda tutarak, Bosch ile işbirliğine yönelik ilke ve gerekliliklerin tanımlandığı tedarikçiler için Davranış Kuralları belirledik. Tedarikçilerimizin bu ilkelere uyduğundan emin olmak için düzenli denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu denli hızlı hareket eden bir ortamda, kural ve süreçlerimizi yeni yasal ve teknik gelişmelere hızla adapte edebilmek adına uyumluluk sistemimizi sürekli gözden geçiriyoruz.

Karşıdan Yüklemeler

İş Ahlakı Kuralları

İş Ahlakı Kuralları

Tedarikçiler için Davranış Kuralları

Tedarikçiler için Davranış Kuralları

(İngilizce)

Uyumluluk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Uyumluluk ile ne demek istiyoruz?

Uyumluluk yasalara ve şirket düzenlemelerine riayet etmek demektir. Diğer bir deyişle, Bosch Grubu'nun ve çalışanlarının tüm iş faaliyetleri yasal gerekliliklere, İş Ahlakı Kurallarına (bkz. Karşıdan Yüklemeler) ve bu konu ile herhangi bir şekilde ilgili yürürlükte olan kılavuzlara ve merkezi direktiflere uygun olmalıdır ("uyumluluk gerekliliği").

Uyumluluk konusu doğrudan ve dolaylı olarak ihlallerden herkes etkilendiği için tüm çalışanları ilgilendiren bir konudur. Yasa ihlalleri, durumun ciddiyetine bağlı olarak ceza davalarına yol açabilir. Uyumluluk ilkesinin ihlale edilmesi, şirkete hem maddi açıdan hem de Bosch Grubu'nun kamu huzurundaki imajı açısından zarar verir. Sonuç şirketin iş verimliliği ve dolayısıyla karı açısından ortaya çıkan bir zarardır. Uyumluluk aynı zamanda Bosch ve üçüncü şahıslar arasındaki iş ilişkileri ile ilgilidir. Bosch başka şahısların uyumluluk gerekliliği ihlallerine dahil olmak istememektedir.

Uyumluluk gerekliliğinin ihlal edilmesi halinde ne yapılmalıdır?

Denetçilerin yanı sıra herhangi bir olası uyumluluk gerekliliği ihlalini bildirmek ve böylece söz konusu ihlallerin sonuçlarının sınırlandırılmasını önlemek ve gelecekte aynı durumun ortaya çıkmasını önlemek tüm Bosch çalışanlarının ve her Bosch iş ortağının sorumluluğudur.

1. Bosch'taki denetçiye veya ilgili kişiye bildirim: Mümkünse, yasa veya şirket içi düzenlemeleri ihlalleri, Bosch'taki denetçiye veya ilgili kişiye bildirilmeli ve normal kanallardan ele alınmalıdır.

2. Doğrudan uyumluluk memuruna bildirim: Bildirimde bulunan kişinin, konunun normal kanallardan çözümlenemeyeceğini düşünmesi halinde, tarafsız, bağımsız bir ilgili kişi olarak uyumluluk memuruna başvurabilir.

3. Bosch Uyumluluk Yardım Hattı: Bildirimde bulunan kişinin rapor sonucunda kişisel olarak dezavantajlı bir durum ile karşı karşıya kalabileceğini düşünmesi halinde, olası uyumluluk gerekliliği ihlalini Bosch Uyumluluk Yardım Hattı üzerinden bildirerek kimliğini gizli tutabilir. Bosch uyumluluk yardım hattını işleten hizmet sağlayıcı Bosch Uyumluluk Yardım Hattı üzerinden aldığı raporları sorumlu uyumluluk memuruna veya Uyumluluk Komitesine aktarır.

Uyumluluk ilkesi ihlalleri ile ilgili kimler bildirimde bulunabilir?

• Stajyerler ve doktora öğrencileri dahil tüm çalışanlar

• Taşeronluk sözleşmesi kapsamındaki çalışanlar veya harici hizmet sağlayıcılar adına çalışanlar gibi dışarıdan istihdam edilen kişiler

• Tedarikçiler, müşteriler ya da ortak girişim ortakları gibi herhangi bir iş ortağı

• Herhangi bir üçüncü parti

Hangi ihlaller rapor edilmelidir?

Hırsızlık, yolsuzluk veya rüşvet gibi ceza gerektiren suçların veya kalite/güvenlik standartları veya "Sosyal Sorumluluk İlkeleri"ne kasıtlı ve sürdürülen uyumsuzluk gibi sistematik yasa veya şirket iç düzenlemeleri ihlalleri olduğu görülen konuların rapor edilmesi önemlidir.

Kanıtı olmayan bir şüphe – rapor etmek için yeterli mi?

Evet. Soruşturmaların yürütülmesinden, davayı kazandıracak nitelikteki delillerin toplanmasından ve gerekli olabilecek dava işlemlerinin başlatılmasından uyumluluk görevlileri sorumludur. Bu kişiler gerekli eğitime ve ilgili yetkiye sahip departmanlardaki uzmanlardan destek alırlar.

İhlalleri rapor eden insanlar dezavantajlardan korkmalı mı?

Bilgileri dahilinde ve iyi niyetle olası uyumluluk sorunlarını bildiren kişilerin raporlama sonucunda şirket tarafından herhangi bir şekilde taciz edilmekten korkmamalıdır.

Bosch Uyumluluk Yardım Hattı'nın kötüye kullanıldığının net olması halinde, örneğin ciddi bir soruşturma gerektirmediği son derecede net olan temelsiz konuların bildirilmesi gibi durumlarda Bosch, raporlamada bulunan kişiye karşı yasal veya disiplin tedbiri alma hakkını saklı tutar.

İsimsiz raporlar Bosch değerleri ile uyumlu mu?

İsimsiz raporlar tek başına bir çalışanın dezavantajına sonuçlanmayacaktır. Ayrıca, her zaman suçlayıcı kanıta ihtiyaç duyulur. İsimsiz raporların sonucu olarak bir kanıt bulunması halinde, ilgili çalışan kanıtlanmış ihlal için savunma yapmalıdır. Ancak isimsiz raporu destekleyen bir gerçek olmaması halinde, konu hiç olmamış gibi ele alınacaktır. Suçlanan çalışan için herhangi bir sonuç riski bulunmamaktadır. Özellikle, sorun personel dosyasına eklenmeyecektir.

Ayrıca, isimsiz raporlar yeni bir şey değildir. Şirket geçmişte de isimsiz raporlar almış ve bunların takibini gerçekleştirmiştir. Bu konu ile ilgili yeni olan şey çalışanların ve üçüncü şahısların artık tanımlanmış bir raporlama kanalına sahip olması ve uyumluluk memuru olarak net olarak tanımlanmış bir kişinin bulunmasıdır. Tarafsızlık görevi gereği konuya hızlı ve adil bir şekilde netlik kazandırılmasını sağlamak bu memurun sorumluluğundadır.

Bir rapora gerçekten ne olur?

Uyumluluk memuru kendisine bildirilen konuların soruşturulmasını ve uygun şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamakla sorumludur (gerekiyorsa Bosch uzman departmanlarının veya dışarıdan uzmanların desteği ile gerekli olabilecek adımları başlatır). Durum özel önem gerektiren bir konu ise, örn. üst düzey yönetim üyelerini ilgilendirmesi veya Bosch Grubu için finansal olarak veya imaj açısından önemli bir zarar riski bulunması halinde, Uyumluluk Komitesi de derhal konu hakkında bilgilendirilmelidir. Kurumsal İç Denetim ve Kurumsal Yasal Hizmetlerden sorumlu kişilerden meydana gelen Uyumluluk Komitesi Bosch Grubu'ndaki uyumluluk gerekliliklerine global çapta riayet edilmesini koordine eder.

Belgelendirme ve şeffaflık

Her rapor ve alınan tedbirler uyumluluk memuru tarafından belgelenmelidir. İlgili tarafların gerekçelendirilmiş çıkarlarına gereken önem verildikten sonra, konuyu rapor eden kişi soruşturmaların durumu hakkında bilgi talep edebilir. Konu ile ilgili soruşturmanın yeterli kanıt olmaması nedeniyle düşürülmesi halinde, suçlanan kişi soruşturma sürecinde kendisinden açıklama istenmesi veya bilgi talep edilmesi halinde bu sonuç hakkında bilgilendirilecektir.

Kişisel bilgilerin korunması

Uyumluluk gereklilikleri ihlali ile ilgili raporlarda normal olarak kişisel verilerin ifşası gerekebilir. Dolayısıyla, bu raporların alınması ve işlenmesi için raporları oluşturan kişilerin veri koruma yasaları hakkında bilgilendirildiklerini onaylamaları ve uyumluluk sorunun araştırılması esnasında kişisel verilerinin kullanılmasına onay vermeleri gerekecektir.

Sosyal medya hesaplarımız